Preview Mode Links will not work in preview mode

Spring Snyggt - med Jesus och Manne


Jan 6, 2021

Det är 2021 och vi presenterar våra mål för året och gör en redovisning av vad vi lyckades och misslyckades med 2020. Ett oerhört narcissistiskt som lyckligtvis bryts upp av att vi får hälsningar av ett gäng trevliga löpare som berättar om sina år. Dessutom genomgång av löparhygien.