Preview Mode Links will not work in preview mode

Spring Snyggt - med Jesus och Manne


Jun 10, 2020

Vilka tradiga jäklar John och Manne är. De tjatas om tröskel och allt var det innebär varje vecka, kan man inte få slippa skiten någon gång? NEJ! Denna vecka dessutom ett helt avsnitt vikt åt tröskeln och dess storhet, vad finns det för olika trösklar? Måste man mäta laktat eller kan man gå på känsla eller puls också? Killarna gör sitt bästa för att svara och har dessutom med skönlöpande Simon Sundström som berättar om hur han ser på tröskelträningen. Tröskeltjatet bryts av med lite Ernst och aggression.