Preview Mode Links will not work in preview mode

Spring Snyggt - med Jesus och Manne


Jan 4, 2023

2023 är här! Vi går igenom 2022 och blickar fram mot årets mål och tävlingar. Några profilstarka löpare sammanfattar också förra året, samt ger insikt i vad ambitionerna är för 2023 - Miguel Palm, Helena Bjälkemo, Karolin Ohlsson, Hanna Hermansson, Yolanda Ngramabe, Andreas Almgren och Karl Ottfalk.

Sponsorer - CURA, Polar samt Skidstudion.

Studien om tyngdtäckens påverkan på melatonin -  https://www.uu.se/press/pressmeddelande/?id=6000&typ=pm&lang=sv