Preview Mode Links will not work in preview mode

Spring Snyggt - med Jesus och Manne


Feb 2, 2022

Vi fortsätter vår två-delade serie om harning med att intervjuva Fredrik Uhrbom. Fredrik som har en lång och gedigen elitkarriär bakom sig har på senare år utkristalliserat sig som en av de mest kompetenta hararna på svensk mark. Fredrik berättar om hur han la av med elitsatsningen i två omgångar men ändå lyckades prestera på nästan lika hög nivå som innan. Sen bjuder han på ett mycket roligt veckans pass och berättar allt ni behöver veta om just harning.