Preview Mode Links will not work in preview mode

Spring Snyggt - med Jesus och Manne


Dec 18, 2019

Är det skön löpning eller skönlöpning? John och Manne vet inte varför podden egentligen heter spring snyggt, ingen av dem springer ju särskilt snyggt. Manne kommer ut som löpningens Ernst vilket testar relationen något. Huvudtema är distans och allt vad det innebär. Gäster: Den supersympatiska elitlöparen Sara Christiansson (Saucony), den extremt trendige Filip Strömbäck samt Sveriges mest deffade löpfysiolog Olof Södergård.