Preview Mode Links will not work in preview mode

Spring Snyggt - med Jesus och Manne


Apr 21, 2021

Över ett år av pandemi och för de allra flesta har detta inneburit att chansen att tävla i princip varit obefintlig. Vi ringer upp David Fridell, marknadschef på Marathongruppen för att se hur framtiden ser ut för de större motionsloppen. Spoiler alert! Det ser lovande ut! Utöver detta är det gästrepotage signerat Elmar Engholm från Kalle Berglunds fem-kilometerslopp och en snabb intervju med nyligen OS-klara Carolina Wikström!