Preview Mode Links will not work in preview mode

Spring Snyggt - med Jesus och Manne


Dec 9, 2020

Det har gått en mara i Valencia precis. Många habila prestationer minst sagt. Vi har med oss en av huvudrollsinnehavarna ur ett svenskt perspektiv, vän av podden - Carolina Wikström. Med tiden 2.26.42 är Carolina nu den näst snabbaste svenska maratonlöperskan i historien, och dessutom fyra genom alla tider i Norden. Hon berättar om loppet och de kommande målen. Vi tittar också till Mannes uppladdning inför den kommande ultran och John har problem med gubbar som glor.