Preview Mode Links will not work in preview mode

Spring Snyggt - med Jesus och Manne


Jul 8, 2020

Manne brottades tidigare i livet med alkohol och drogberoende, han har nu varit nykter i 12 år men märker att han behöver något som stillar hans beroendeprofil. Har löpningen blivit substitutet som stärker honom eller kan man även gå överstyr med generellt hälsosamma saker om man har nära till beroende. Killarna resonerar med författaren Gunnar Ardelius som även han tog fram löparskorna när han blev nykter.  Dessutom, Ernst, Aggression och en snoppstickande geting.