Preview Mode Links will not work in preview mode

Spring Snyggt - med Jesus och Manne


Apr 1, 2020

Killarna berättar om Spring Snyggt-loppet. En djupgående analys av deltagarna, som alla verkade vara extremt propra människor, men som när startskottet gick förvandlandes till dreglandes konditionsmaskiner. Under loppet så uppdagades också att en av de snabbare deltagarna sprang med musik, UNDER LOPPET! Killarna försöker reda ut musikens påverkan på löpningen tillsammans med Carolina Wikström. De intervjuar också supermorsan Jessie Ross Skärvad, som underskattade sin förmåga något kopiöst.