Preview Mode Links will not work in preview mode

Spring Snyggt - med Jesus och Manne


Oct 12, 2022

Vi kommer alla ihåg löpbands-Benny (Benny Eriksson) som var en av de första gästerna i denna podd. Han har nu ett nytt projekt, samla alla gator i Stockholms Kommun. Benny har nu bara cirka 50 gator kvar innan han har fullbordat detta uppdrag, något som givetvis ska firas! 

Vi snackar också med Linnea Sennström som har varit en av låntagarna av cykel genom löparakuten från Trek. 

Utöver det, extrem träningsvecka från Manne och mycket laktatmätning av John.