Preview Mode Links will not work in preview mode

Spring Snyggt - med Jesus och Manne


Jun 5, 2022

Bågar har spänts, strängar och brustit och legender har skapats på Stockholm Marathon.

Intervjuer med Jack Waitz, Mikaela Arfwedsson, Olle Walleräng, Daniel Lundgren, Samuel Russom, Jesper Lundberg, Archie Casteel, Elov Olsson, Adam Stenman, Victor Dahlgren, Hannes Bjernhagen, Hanna Lindholm, Louise Ringström, Magnus Högfeldt och Martin Forssberg. 

Sponsorer: Polar, STHLM 10 och Addnature.